งานฝังลูกนิมิต ผูกสีมา วัดบึงต้นชัน  25มกราคม 2557 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557
๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๒ กุมภพันธ์ ๒๕๕๗
เส้นทางการเดินทางไปมาง่าย ราดยางตลอดระยะการเดินทาง
คลิกดูเส้นทาง
ปิดทองฝังลูกนิมิต  ปี 2557 วัดบึงต้นชัน  ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  วันที่ 25 มกราคม  ถึง  2 กุมภาพันธ์ 2557 

 Ѵ֧鹪ѹ